povijest – Hrvatska

 

 

 

IZDANJA GMTK-a

arheologija

arhitektura i graditeljstvo

ekonomija

elektrotehnika, radiotehnika i elektronika

etnologija

filologija i onomastika

filozofija

fizika, kemija i tehnologija

glazba

heraldika

informatika i mikroračunala

književnost – povijest i teorija

matematika

medicina

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

novinarstvo – mediji

ostalo

pedagogija i didaktika

politička znanost i pravo

politika – svjedočanstva i studije

popularna znanost

povijest – Hrvatska

povijest – svjetska

priručnici

sociologija i psihologija

sport

strojarstvo

teorija i povijest kulture

Tko je tko/Who is Who

umjetnost

zabavna biblioteka

 


F. Rački: Bogomili i patareni

K. Spehnjak: Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

A. Soldo: Grimanijev zakon

I. Čizmić: History of the Croatian Fraternal Union

D. Pavličević: Hrvati i istočno pitanje

I. Mažuran: Hrvati i Osmansko carstvo

A. Gulin: Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

M. Sopta, F. Maletić, J. Bebić: Hrvatska izvan domovine

D. Bilandžić: Hrvatska moderna povijest

R. Lukić, S. Ramet, K. Clewing: Hrvatska nakon osamostaljenja

I. Sanader: Hrvatska u međunarodnim odnosima

D. Pavličević: Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

D. Pavličević: Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

M. Lapaine, I. Kljajić: Hrvatski kartografi

A. Gulin: Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Z. Blažević: Ilirizam prije ilirizma

I. Čizmić, M. Sopta, V. Šakić: Iseljena Hrvatska

J. Sadkovich: Italija i ustaše 1927.–1937.

Z. Matijević: Između sna i jave

M. Gross: Izvorno pravaštvo

Z. Matijević: Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

M. Strecha: Mi smo Hrvati i katolici...

N. Kisić Kolanović: Mladen Lorković – ministar urotnik

H. Matković: Na vrelima hrvatske povijesti

F. Rački: Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

R. Harris: Povijest Dubrovnika

I. Čizmić: Povijest Hrvatske bratske zajednice

G. Novak: Prošlost Dalmacije

J. Krišto: Protiv struje

J. Krišto: Riječ je o Bosni

A. Rahten: Savezništva i diobe

D. Marijan: Slom Titove armije

N. Barić: Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

H. Matković: Studije iz novije hrvatske povijesti

S. Ramet: Tri Jugoslavije

L. Čoralić: U gradu svetog Marka

Z. Matijević: U sjeni dvaju orlova

D. Roksandić: Uvod u komparativnu historiju

L. Antić: Velikosrpski nacionalni programi

Z. Janeković Romer: Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

I. Perić: Vladko Maček