međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

 

 

 

IZDANJA GMTK-a

arheologija

arhitektura i graditeljstvo

ekonomija

elektrotehnika, radiotehnika i elektronika

etnologija

filologija i onomastika

filozofija

fizika, kemija i tehnologija

glazba

heraldika

informatika i mikroračunala

književnost – povijest i teorija

matematika

medicina

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

novinarstvo – mediji

ostalo

pedagogija i didaktika

politička znanost i pravo

politika – svjedočanstva i studije

popularna znanost

povijest – Hrvatska

povijest – svjetska

priručnici

sociologija i psihologija

sport

strojarstvo

teorija i povijest kulture

Tko je tko/Who is Who

umjetnost

zabavna biblioteka

 


C. Johnson: Američki Rubikon

H. Kissinger: Diplomacija

I. Dekanić, D. Karasalihović Sedlar: Ekonomika energije

I. Karnjuš: Financiranje obrane

I. Dekanić: Geopolitika energije

J. Plevnik: Iza globalizacije

L. Kos-Stanišić: Latinska Amerika

R. Aron: Mir i rat među narodima

I. Dekanić: Nafta – blagoslov ili prokletstvo

G. Grlić Radman: Neutralnost i nova europska sigurnost

M. Ogorec: Putinova Rusija

M. Bilandžić: Sjeverna Irska između rata i mira

S. Tatalović, A. Grizold, V. Cvrtila: Suvremene sigurnosne politike

D. Chollet: Tajna povijest Daytona

C. Harmon: Terorizam danas

P. Wilkinson: Terorizam protiv demokracije

M. Taylor, J. Horgan: Terorizam u budućnosti

J. Rischard: Točno u podne

H. Kissinger: Treba li Amerika vanjsku politiku