ekonomija

 

 

 

IZDANJA GMTK-a

arheologija

arhitektura i graditeljstvo

ekonomija

elektrotehnika, radiotehnika i elektronika

etnologija

filologija i onomastika

filozofija

fizika, kemija i tehnologija

glazba

heraldika

informatika i mikroračunala

književnost – povijest i teorija

matematika

medicina

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

novinarstvo – mediji

ostalo

pedagogija i didaktika

politička znanost i pravo

politika – svjedočanstva i studije

popularna znanost

povijest – Hrvatska

povijest – svjetska

priručnici

sociologija i psihologija

sport

strojarstvo

teorija i povijest kulture

Tko je tko/Who is Who

umjetnost

zabavna biblioteka

 


J. Galbraith: Američki kapitalizam

W. Olins: Brendovi

J. Plevnik: Cijena novog poretka

A. Dragičević, D. Dragičević: Doba kiberkomunizma

P. Grahovac: Ekonomika poljoprivrede

B. Pirjevec: Ekonomska obilježja turizma

M. Vukičević: Financije poduzeća

M. Vukičević, M. Gregurek, S. Odobašić: Financijski menadžment u MS Excelu

S. Medlik, H. Ingram: Hotelsko poslovanje

B. Lokin: Hrvatska 2015.

G. Družić: Hrvatska obratnica

J. Sirotković: Hrvatsko gospodarstvo

D. Pavlović: Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini

G. Družić: Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika

F. Bahtijarević-Šiber: Management ljudskih potencijala

M. Vukičević, M. Papić: Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike

M. Aglietta, A. Orlean: Novac i suverenitet

M. Javorović, G. Ostojić: Osiguranje i država

D. Prebežac: Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija

B. Javorović, M. Bilandžić: Poslovne informacije i business intelligence

V. Stipetić: Povijest hrvatske ekonomske misli

D. Gutić: Strateški menadžment komunalnih usluga

B. Vukonić: Tourism In The Whirlwind Of War

M. Franić: Turističke zajednice

N. Čavlek: Turoperatori i svjetski turizam

T. Vranešević: Upravljanje zadovoljstvom klijenata