politička znanost i pravo

 

 

 

IZDANJA GMTK-a

arheologija

arhitektura i graditeljstvo

ekonomija

elektrotehnika, radiotehnika i elektronika

etnologija

filologija i onomastika

filozofija

fizika, kemija i tehnologija

glazba

heraldika

informatika i mikroračunala

književnost – povijest i teorija

matematika

medicina

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

novinarstvo – mediji

ostalo

pedagogija i didaktika

politička znanost i pravo

politika – svjedočanstva i studije

popularna znanost

povijest – Hrvatska

povijest – svjetska

priručnici

sociologija i psihologija

sport

strojarstvo

teorija i povijest kulture

Tko je tko/Who is Who

umjetnost

zabavna biblioteka

 


D. Vrban: Država i pravo

A. Starčević: Izabrani politički spisi

S. Pribićević: Izabrani politički spisi

F. Supilo: Izabrani politički spisi

A. Trumbić: Izabrani politički spisi

I. Mažuranić: Izabrani politički spisi

M. Pavlinović: Izabrani politički spisi

F. Petrić: Izabrani politički spisi

I. Perko Šeparović: Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

B. Pavišić, P. Veić: Kazneni zakoni

B. Pavišić: Kazneno pravo Vijeća Europe

H. Maier, H. Rausch, H. Denzer: Klasici političkoga mišljenja I. i II.

R. Hague, M. Harrop: Komparativna vladavina i politika

M. Orbini: Kraljevstvo Slavena

B. Pavišić, D. Modly, P. Veić: Kriminalistika I.

I. Polikarp Severitan: Monoregija

N. Vitov Gučetić: O ustroju država

P. Ritter Vitezović: Oživjela Hrvatska

J. Križanić: Politika

D. Vrban: Sociologija prava

V. Šeks: Temeljci hrvatske državnosti

M. Ogorec: Vojno-diplomatska praksa