politička znanost i pravo

 

 

 

politička znanost i pravo

Država i pravo

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izabrani politički spisi

Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave

Kazneni zakoni

Kazneno pravo Vijeća Europe

Klasici političkoga mišljenja I. i II.

Komparativna vladavina i politika

Kraljevstvo Slavena

Kriminalistika I.

Monoregija

O ustroju država

Oživjela Hrvatska

Politika

Sociologija prava

Temeljci hrvatske državnosti

Vojno-diplomatska praksa

ISBN:
953-6168-81-2
 
broj stranica:
306
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1999.
 

 

Ivan Mažuranić

Izabrani politički spisi


Izbor po­li­tič­kih spisa I. Ma­žu­ra­ni­ća obuh­va­ća član­ke i go­vo­re što ih je na­pi­sao ili iz­go­vo­rio u svo­joj bo­ga­toj po­li­tič­koj ka­ri­je­ri za­stup­ni­ka Hr­vat­skog sa­bo­ra i hr­vat­skog bana (1873.–1880.). Uvod­nu stu­di­ju na­pi­sao je prof. dr. sc. Dra­gu­tin Pa­vli­če­vić.


cijena (PDV uračunat):
38.32 €

KUPI