politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

IZDANJA GMTK-a

arheologija

arhitektura i graditeljstvo

ekonomija

elektrotehnika, radiotehnika i elektronika

etnologija

filologija i onomastika

filozofija

fizika, kemija i tehnologija

glazba

heraldika

informatika i mikroračunala

književnost – povijest i teorija

matematika

medicina

međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

novinarstvo – mediji

ostalo

pedagogija i didaktika

politička znanost i pravo

politika – svjedočanstva i studije

popularna znanost

povijest – Hrvatska

povijest – svjetska

priručnici

sociologija i psihologija

sport

strojarstvo

teorija i povijest kulture

Tko je tko/Who is Who

umjetnost

zabavna biblioteka

 


G. Langguth: Angela Merkel

A. Mango: Atatürk

L. Rees: Auschwitz

M. Wolf: Čovjek bez lica

F. Maletić: Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

M. Dzurinda: Gdje ima volje, ima i puta

Z. Rendulić: General avnojske Jugoslavije

J. Cornwell: Hitlerov papa

H. Biščević: Huligani, harlekini i ludisti

J. Boljkovac: Istina mora izaći van...

P. Kriste: Iznevjereni grad

C. Shrader: Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

C. Capogreco: Mussolinijevi logori

P. Lendvai: Na crnim listama

M. Libal: Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

M. Phayer: Pio XII., holokaust i Hladni rat

J. Manolić: Politika i domovina

J. Manolić: Politika i domovina

H. Biščević: Razglednice iz tjeskobe

P. Kriste: Sjene nad slobodom

J. Manolić: Špijuni i domovina

J. Manolić: Špijuni i domovina

M. Meštrović: U vrtlogu hrvatske politike

N. Kisić Kolanović: Vojskovođa i politika