povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
953-6168-38-3
 
broj stranica:
368
 
format:
210 × 280 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1998.
 

 

Ive Mažuran

Hrvati i Osmansko carstvo


Knji­ga je iz­nim­no važan i vri­je­dan pri­nos hr­vat­skoj hi­sto­rio­gra­fi­ji i nje­zin sa­dr­žaj, način in­ter­pre­ta­ci­je kao i eks­pli­ka­ci­je, bitno će ut­je­ca­ti na pre­vred­no­va­nje tri sto­lje­ća dra­ma­tič­ne hr­vat­ske po­vi­je­sti pa, na svoj način, i dru­ga­či­jem poi­ma­nju pro­šlo­sti. Autor se ko­ri­stio broj­nim, dosad ne­po­zna­tim iz­vo­ri­ma.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA