IZDANJA GMTK-a

 

 

 

H. Kriebel: Satelitski, radio i TV prijem
A. Rahten: Savezništva i diobe
P. Senat: Sažetak vojne vještine
P. Kriste: Sjene nad slobodom
M. Bilandžić: Sjeverna Irska između rata i mira
M. Marković: Slavonija
H. Andersen, M. Hajdinjak: Slavuj
D. Marijan: Slom Titove armije
M. Solar: Smrt Sancha Panze
M. Haralambos, M. Holborn: Sociologija
D. Vrban: Sociologija prava
R. Nisbet: Sociološka tradicija
B. Milobar, A. Židan: Spojevi s integriranim sklopovima I.
B. Milobar, A. Židan: Spojevi s integriranim sklopovima II.
A. Židan, B. Milobar: Spojevi s tranzistorima I.
A. Židan, B. Milobar: Spojevi s tranzistorima II.
S. Ćirković: Srbi među europskim narodima
C. Lewis: Srebrni stolac
S. Sekulić-Gvozdanović: Srednjovjekovni burgovi oko Save i Kupe
G. Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji
N. Barić: Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.
M. Čaušević, M. Bulić: Stabilnost konstrukcija
B. Rešetar: Stomatološka anatomija s gnatologijom
D. Gutić: Strateški menadžment komunalnih usluga
H. Matković: Studije iz novije hrvatske povijesti
S. Faroqhi: Sultanovi podanici
S. Lovrenčić, S. Junaković: Sunčev sjaj
Đ. Miklaužić, Z. Ostović: Super je bit’ različit
L. Kardum: Suton stare Europe
S. Tatalović, A. Grizold, V. Cvrtila: Suvremene sigurnosne politike
I. Seme-Stojnović, S. Hitrec: Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju
D. Babić: Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji
M. Pešec, I. Krešić Kozonić, M. Dragun: Sva lica osjećaja
J. Gribbin: Svemir
M. Mađarić: Svijet parfema
M. Schoeser: Svijet tekstila
Z. Kravar: Svjetonazorski separei