književnost – povijest i teorija

 

 

 

književnost – povijest i teorija

Edipova braća i sinovi

Ideja i priča

Povijest grčke književnosti

Povijest hrvatske književnosti

Povijest ruske književnosti

Povijest svjetske književnosti

Rječnik književnog nazivlja

Smrt Sancha Panze

Svjetonazorski separei

Uvod u filozofiju književnosti


 
ISBN:
953-212-231-1
 
broj stranica:
160
 
format:
135 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
siječnja 2006.
 

 

Zoran Kravar

Svjetonazorski separei

Antimodernističke tendencije u hrvatskoj književnosti ranoga 20. stoljeća


Sv­je­to­na­zor­ski se­pa­rei su zbir­ka sedam te­mat­ski bli­skih čla­na­ka u ko­ji­ma autor ana­li­zi­ra an­ti­mo­der­ni­sti­čke pri­mi­sli A. G. Ma­to­ša, Vla­di­mi­ra Na­zo­ra, Mi­ro­sla­va Kr­le­že, Iva Voj­no­vi­ća, Vla­di­mi­ra Vi­dri­ća i dr.


cijena (PDV uračunat):
20.90 €

KUPI