književnost – povijest i teorija

 

 

 

književnost – povijest i teorija

Edipova braća i sinovi

Ideja i priča

Povijest grčke književnosti

Povijest hrvatske književnosti

Povijest ruske književnosti

Povijest svjetske književnosti

Rječnik književnog nazivlja

Smrt Sancha Panze

Svjetonazorski separei

Uvod u filozofiju književnosti


 
ISBN:
978-953-212-359-3
 
broj stranica:
318
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
travnja 2009.
 
CIP zapis NSK:
687662

 

Reinhard Lauer

Povijest ruske književnosti


Knji­ga ob­ra­đu­je ci­je­lu rusku knji­žev­nost sve do su­vre­me­nih knji­žev­nih stru­ja­nja. Na­gla­sak se stav­lja na in­di­vi­dua­lan raz­voj au­to­ra i in­ter­pre­ta­ci­ju knji­žev­nog tek­sta, ne zao­bi­la­ze­ći po­vi­jest knji­žev­nih ro­do­va i vrsta i kro­no­lo­ški pri­stup. Autor je za hr­vat­sko iz­da­nje pri­re­dio po­seb­no po­glav­lje.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI