priručnici

 

 

 

priručnici

Ampelografski atlas

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

Croatian Cuisine

Cucina Croata

Dingač

Hrvatska jela

Hrvatska vina i vinske ceste

Hrvatske planine

Hrvatske planine

Iločki traminac

Kroatische Speisen

Kutjevačka graševina

Moj vrt – moj ponos

Moj vrt – moj ponos

Plovidba

Priručnik za pripremanje ispita za voditelja čamca

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo

Šumarija Đurđevac

Svijet parfema

Više biljke – stablašice

Vještina – šah

Vrbnička žlahtina

Zagrebačka kuharica

Život i djelo Stjepana Bulića

ISBN:
953-6168-54-5
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1999.
 

 

Miroslav Mađarić

Svijet parfema


To je prva knji­ga o ovoj temi u nas. Autor ob­ja­šnja­va što su par­fe­mi, kako se proi­zvo­de, pa­ki­ra­ju, pro­da­ju i ko­ri­ste. Knji­ga sa­dr­ži obi­lje ko­ri­snih in­for­ma­ci­ja, upu­će­nih po­naj­pri­je kup­ci­ma, ali i pro­da­va­či­ma te vla­sni­ci­ma par­fu­me­ri­ja i di­rek­to­ri­ma par­fu­me­rij­skih kuća. Bo­ga­to je ilu­s­tri­ra­na, a sa­dr­ži i vri­jed­ne pri­lo­ge: malu en­ci­klo­pe­di­ju par­fe­ma, par­fem­ske sa­vje­te i ta­bli­cu 1000 par­fe­ma.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA