priručnici

 

 

 

priručnici

Ampelografski atlas

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

Croatian Cuisine

Cucina Croata

Dingač

Hrvatska jela

Hrvatska vina i vinske ceste

Hrvatske planine

Hrvatske planine

Iločki traminac

Kroatische Speisen

Kutjevačka graševina

Moj vrt – moj ponos

Moj vrt – moj ponos

Plovidba

Priručnik za pripremanje ispita za voditelja čamca

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo

Šumarija Đurđevac

Svijet parfema

Više biljke – stablašice

Vještina – šah

Vrbnička žlahtina

Zagrebačka kuharica

Život i djelo Stjepana Bulića

ISBN:
953-6168-55-3
 
broj stranica:
216
 
format:
135 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Anton Simović

Plovidba


Pred nama je novo, pro­ši­re­no iz­da­nje iz 1999. go­di­ne. Radi se o ko­ri­snom i prak­tič­nom pri­ruč­ni­ku, čiji je autor is­tak­nu­ti po­mor­ski pu­bli­cist. Pri­ruč­nik sa­dr­ži sve ono što je bitno za vo­di­te­lja bro­di­ce te mor­na­ra mo­to­ri­sta kao i te­melj­na zna­nja za kor­mi­la­re i bro­do­vo­đu. Na­mi­je­njen je i or­ga­ni­za­to­ri­ma te­ča­je­va te kan­di­da­ti­ma za sa­mo­stal­no pri­pre­ma­nje is­pi­ta za niža i viša zva­nja u po­mor­stvu.


cijena (PDV uračunat):
22.30 €

KUPI