priručnici

 

 

 

priručnici

Ampelografski atlas

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

Croatian Cuisine

Cucina Croata

Dingač

Hrvatska jela

Hrvatska vina i vinske ceste

Hrvatske planine

Hrvatske planine

Iločki traminac

Kroatische Speisen

Kutjevačka graševina

Moj vrt – moj ponos

Moj vrt – moj ponos

Plovidba

Priručnik za pripremanje ispita za voditelja čamca

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo

Šumarija Đurđevac

Svijet parfema

Više biljke – stablašice

Vještina – šah

Vrbnička žlahtina

Zagrebačka kuharica

Život i djelo Stjepana Bulića


 
ISBN:
953-212-273-7
 
broj stranica:
376
 
format:
125 × 221 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
travnja 2006.
 

 

Ljiljana Gašparec-Skočić Jole Bolić

Hrvatska vina i vinske ceste


Pred­stav­lje­ne su vi­no­gra­dar­ske re­gi­je, po­dre­gi­je i vi­no­gor­ja, sorte vi­no­ve loze (oko če­tr­de­se­tak kul­ti­va­ra s os­nov­nim am­pe­lo­graf­skim opi­som) i vina koja se od njih do­bi­va­ju, proi­zvo­đa­či vina s nu­žnim po­dat­ci­ma za kon­takt, po­sto­je­će vin­ske ceste i one koje tek na­sta­ju te, na kraju, sta­ti­sti­čki po­ka­za­te­lji o hr­vat­skom vi­no­gra­dar­stvu i vi­nar­stvu. Pri­ka­za­na su vina proi­zve­de­na od gro­žđa naj­po­zna­ti­jih svjet­skih i au­toh­to­nih so­ra­ta vi­no­ve loze kao i neka naj­po­zna­ti­ja pre­di­kat­na i de­ser­t­na vina te hr­vat­ski pje­nu­šci – ukup­no oko 300 vina. Uza svako vino, uz sliku boce, na­ve­de­ni su os­nov­ni or­ga­no­lep­ti­čki po­dat­ci.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI