IZDANJA GMTK-a

 

 

 

R. Dobronić-Mazzoni: Harfa, ljudi, događaji
B. Zmajić: Heraldika
I. Čizmić: History of the Croatian Fraternal Union
J. Cornwell: Hitlerov papa
T. Ross: Hoću svoju tutu
V. Belaj: Hod kroz godinu
S. Medlik, H. Ingram: Hotelsko poslovanje
D. Pavličević: Hrvati i istočno pitanje
I. Mažuran: Hrvati i Osmansko carstvo
B. Lokin: Hrvatska 2015.
A. Gulin: Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika
J. Lisac: Hrvatska dijalektologija 1.
J. Lisac: Hrvatska dijalektologija 2.
M. Sopta, F. Maletić, J. Bebić: Hrvatska izvan domovine
. grupa autora: Hrvatska jela
D. Bilandžić: Hrvatska moderna povijest
R. Lukić, S. Ramet, K. Clewing: Hrvatska nakon osamostaljenja
G. Družić: Hrvatska obratnica
P. Šimunović: Hrvatska prezimena
V. Sokol: Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save
I. Sanader: Hrvatska u međunarodnim odnosima
P. Šimunović: Hrvatska u prezimenima
L. Gašparec-Skočić, J. Bolić: Hrvatska vina i vinske ceste
D. Pavličević: Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.
D. Pavličević: Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.
Ž. Poljak: Hrvatske planine
Ž. Poljak: Hrvatske planine
I. Lozica: Hrvatski karnevali
M. Lapaine, I. Kljajić: Hrvatski kartografi
D. Paulik: Hrvatski operni libreto
P. Šimunović, F. Maletić: Hrvatski prezimenik
A. Gulin: Hrvatski srednjovjekovni kaptoli
Z. Vitez: Hrvatski svadbeni običaji
J. Čapo Žmegač: Hrvatski uskrsni običaji
J. Sirotković: Hrvatsko gospodarstvo
B. Novak: Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću
H. Biščević: Huligani, harlekini i ludisti