IZDANJA GMTK-a

 

 

 

L. Bauer, V. Radoičić: Bajkoviti igrokazi
C. Lewis, T. Humphries: Lav, vještica i ormar
Z. Matijević: U sjeni dvaju orlova
C. Johnson: Američki Rubikon
G. Bujišić: Dijete i kriza
D. Paulik: Hrvatski operni libreto
T. Bennet: Kultura
R. Dülmen: Otkriće individuuma 1500.–1800.
M. Bilandžić: Sjeverna Irska između rata i mira
J. Rischard: Točno u podne
M. Kumičić: Zagrebačka kuharica
P. Grahovac: Ekonomika poljoprivrede
D. Pustaić, H. Wolf, Z. Tonković: Mehanika III.
M. Rundek, A. Kadoić: Mirko i sedam prigovora
N. Barić: Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.
J. Baloban: U potrazi za identitetom
Š. Ungar: Matematička analiza u Rn
P. Kurilj, N. Sudeta, M. Šimić: Perspektiva
S. Lovrenčić, S. Junaković: Sunčev sjaj
M. Ogorec: Vojno-diplomatska praksa
D. Juračić: Zdravstvene zgrade
D. Kuštrak: Farmakognozija – fitofarmacija
I. Čizmić, M. Sopta, V. Šakić: Iseljena Hrvatska
L. Bauer, V. Radoičić: Morski igrokazi
J. Cornwell: Hitlerov papa
G. Davie: Religija u suvremenoj Europi
J. La Fontaine, A. Kadoić: Cvrčak i mrav
B. Novak: Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću
S. Malović: Osnove novinarstva
M. Pfister: Riba duginih boja
V. Šeks: Temeljci hrvatske državnosti
P. Šimunović: Toponimija hrvatskog jadranskog prostora
F. Matejiček, D. Semenski, Z. Vnučec: Uvod u statiku
E. Schneeweis: Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata
M. Velthuijs: Žabac i stranac
M. Javorović, G. Ostojić: Osiguranje i država
M. Pranjić: Didaktika
D. McKee: Elmer i izgubljeni medo
M. Velthuijs: Zaljubljeni žabac
L. Rees: Auschwitz