sociologija i psihologija

 

 

 

sociologija i psihologija

Biti katolik još

In Search Of Identity

Kraj tisućljeća

Moć identiteta

Nacija – nacionalizam – moderna država

Ogledi o hrvatskom društvu

Psihologija braka i obitelji

Psihologija naroda, gomila, revolucija

Religija u suvremenoj Europi

Sociologija

Sociološka tradicija

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

U potrazi za identitetom

Uspon umreženog društva

Uvod u sociologiju

Zašto religije ulaze u rat?

ISBN:
953-212-250-8
 
broj stranica:
288
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
srpnja 2005.
 

 

Grace Davie

Religija u suvremenoj Europi

Mutacija sjećanja


Kakva je uloga re­li­gi­je u da­na­šnjoj Eu­ro­pi i kakva će biti u uje­di­nje­noj?

Pred eu­rop­skim dru­št­vi­ma, sma­tra Grace Davie, ug­led­na teo­re­ti­čar­ka re­li­gi­je sa Sveu­či­li­šta u Exe­te­ru, na­la­zi se “iza­zov afir­ma­ci­je zd­ra­ve mu­ta­ci­je u re­li­gij­skom sje­ća­nju”, ko­lek­tiv­nom sje­ća­nju koje danas odr­ža­va­ju na­cio­nal­ne crkve, ob­ra­zov­ni su­sta­vi i ma­sov­ni me­di­ji.

Pri­je­vod: Li­di­ja Vin­ko­vić
St­ruč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: dr. sc. Si­ni­ša Zrin­ščak


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI