sociologija i psihologija

 

 

 

sociologija i psihologija

Biti katolik još

In Search Of Identity

Kraj tisućljeća

Moć identiteta

Nacija – nacionalizam – moderna država

Ogledi o hrvatskom društvu

Psihologija braka i obitelji

Psihologija naroda, gomila, revolucija

Religija u suvremenoj Europi

Sociologija

Sociološka tradicija

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

U potrazi za identitetom

Uspon umreženog društva

Uvod u sociologiju

Zašto religije ulaze u rat?


 
ISBN:
978-953-212-319-7
 
broj stranica:
334
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2007.
 
CIP zapis NSK:
627545

 

Jadranka Brnčić

Biti katolik još

Ogledi i eseji


Au­to­ri­ca se bavi te­ma­ma koje se do­ti­ču kr­šćan­stva, od­no­sno ka­to­li­čan­stva i pro­pi­tu­je sta­vo­ve što ih crk­ve­na hi­je­rar­hi­ja na­me­će vjer­ni­ci­ma kao au­to­ri­tar­ne i neu­pit­ne. In­tri­gan­t­no štivo koje pro­pi­tu­je da­na­šnje ka­to­li­čan­stvo i nje­go­ve neu­ral­gič­ne točke te po­zi­va na di­ja­log iz­me­đu ka­to­li­ka i “dru­gih”.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI