sociologija i psihologija

 

 

 

sociologija i psihologija

Biti katolik još

In Search Of Identity

Kraj tisućljeća

Moć identiteta

Nacija – nacionalizam – moderna država

Ogledi o hrvatskom društvu

Psihologija braka i obitelji

Psihologija naroda, gomila, revolucija

Religija u suvremenoj Europi

Sociologija

Sociološka tradicija

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

U potrazi za identitetom

Uspon umreženog društva

Uvod u sociologiju

Zašto religije ulaze u rat?

ISBN:
953-212-177-3
 
broj stranica:
548
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Ivan Kuvačić

Uvod u sociologiju


Knji­gu je autor je za­mi­slio kao uvod za stu­dij, is­tra­ži­va­nje i ob­ra­zo­va­nje. Ima dva di­je­la; Uvo­đe­nje u ra­s­pra­vu o ak­tual­nim pi­ta­nji­ma su­vre­me­nog dru­št­va i Zbor­nik iza­bra­nih so­cio­lo­ških tek­sto­va. Ovom knji­gom Ku­va­čić nije samo zao­kru­žio i pre­zen­ti­rao svoje vi­đe­nje so­cio­lo­gi­je, već i pri­re­dio djelo koje će pri­vu­ći po­zor­nost svima koji žele ra­zu­mje­ti dru­štvo i doba u kojem ži­vi­mo.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI