filologija i onomastika

 

 

 

filologija i onomastika

Brač

Brač

Bračka toponimija

Brački testamenat

Čakavska čitanka

Govor nacije

Hrvatska dijalektologija 1.

Hrvatska dijalektologija 2.

Hrvatska prezimena

Hrvatska u prezimenima

Hrvatski prezimenik

Iz pjata i žmula

Rječnik bračkih čakavskih govora

Slavonija

Toponimija hrvatskog jadranskog prostora

Uvod u hrvatsko imenoslovlje


 
ISBN:
953-212-161-7
 
broj stranica:
320
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2005.
 

 

Petar Šimunović

Toponimija hrvatskog jadranskog prostora


Ovo do­pu­nje­no i osu­vre­me­nje­no iz­da­nje iz 1986. (ob­jav­lje­no pod na­slo­vom: Is­toč­no­ja­dran­ska to­po­ni­mi­ja) ob­ra­đu­je to­po­ni­me na po­dru­čju hr­vat­sko­ga ja­dran­skog pri­mor­ja.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI