Akademik Petar Šimunović (Dračevica na Braču, 1933.) vodeći je hrvatski onomastičar s počasnim zvanjem zaslužnog znanstvenika Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Istaknuti je hrvatski dijalektolog i jedan od naših najplodnijih jezikoslovaca. Bibliografija njegovih radova premašuje 500 jedinica. Sam i u suautorstvu napisao je tridesetak knjiga. Izdavačka kuća Golden marketing-Tehnička knjiga iz Zagreba izdaje njegova izabrana djela u 10 knjiga.

Redoviti je član HAZU. Od 2004. obnaša dužnost tajnika Razreda za filološke znanosti i predsjednika njegova Onomastičkog odbora. Osnivač je i urednik uglednoga onomastičkog časopisa Folia onomastica Croatica. Bio je stipendist Humboldtove zaklade. Član je više domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga. Odlikovan je odličjem Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića. Dobitnik je Državne nagrade Bartola Kašića za istaknutu znanstvenu djelatnost. Godine 2001. nagrađen je najvišom nagradom Sabora Republike Hrvatske za cjelokupno znanstveno djelo, 2003. nagradom za životno djelo Općine Pučišća u ime svih bračkih općina i grada Supetra, a 2006. nagradom za životno djelo Splitsko-dalmatinske županije. O životnim i znanstvenim obljetnicama priređena su mu tri znanstvena zbornika.