IZDANJA GMTK-a

 

 

 

C. Hesselmann: IBM-PC i srodna računala
E. Panofsky: Idea
M. Solar: Ideja i priča
T. van Dijk: Ideologija
M. Jurela, A. Kadoić: Igrokazi
J. Dulčić, M. Kovačić: Ihtiofauna Jadranskog mora
Z. Blažević: Ilirizam prije ilirizma
. grupa autora: Iločki traminac
J. Wilson: Ilustrirana mama
J. Baloban: In Search Of Identity
S. Cottle: Informacije, odnosi s javnošću i moć
D. Pavlović: Inozemne direktne investicije u međunarodnoj trgovini
I. Čizmić, M. Sopta, V. Šakić: Iseljena Hrvatska
J. Boljkovac: Istina mora izaći van...
A. Balić Šimrak, M. Bakotić: Istina o djetinjstvu
J. Sadkovich: Italija i ustaše 1927.–1937.
V. Vodanović Kukec: Iz pjata i žmula
J. Plevnik: Iza globalizacije
F. Supilo: Izabrani politički spisi
S. Pribićević: Izabrani politički spisi
A. Trumbić: Izabrani politički spisi
I. Mažuranić: Izabrani politički spisi
A. Starčević: Izabrani politički spisi
M. Pavlinović: Izabrani politički spisi
F. Petrić: Izabrani politički spisi
I. Perko Šeparović: Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave
Z. Matijević: Između sna i jave
P. Kriste: Iznevjereni grad
M. Gross: Izvorno pravaštvo