DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Krijesnica

Čarobnjaci

Čarobnjak iz Oza

Dječak div

Ilustrirana mama

Mala vještica

Mali duh

Mali vodenjak

Mi, djeca Graje Male

Pirgo

Poznajete li Pipi Dugu Čarapu?

Priče iz davnine

Sunčev sjaj

Tri lisice i šumski car

Zatočenici alge

ISBN:
953-212109-9
 
broj stranica:
272
 
format:
140 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Jacqueline Wilson

Ilustrirana mama


U knji­zi se upo­zna­je­mo s Dol­p­hin, čija je mama Ma­ri­gold posve neo­bič­na – pre­kri­ve­na je te­to­va­ža­ma, iz­la­zi noću i do kasna os­ta­je vani. Ali mama ima pro­ble­ma – u de­pre­si­ji je. Nje­zi­na sta­ri­ja se­s­tra zao­kup­lje­na je svo­jim ti­nej­džer­skim pat­nja­ma pa je Dol­p­hin pre­pu­šte­na sama sebi. Knji­ga te­ma­ti­zi­ra pro­blem od­ra­sta­nja u uv­je­ti­ma koji nisu pri­mje­re­ni djeci.
Pre­veo: Vlado Opa­čić


cijena (PDV uračunat):
5.57 €

KUPI