DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Krijesnica

Čarobnjaci

Čarobnjak iz Oza

Dječak div

Ilustrirana mama

Mala vještica

Mali duh

Mali vodenjak

Mi, djeca Graje Male

Pirgo

Poznajete li Pipi Dugu Čarapu?

Priče iz davnine

Sunčev sjaj

Tri lisice i šumski car

Zatočenici alge

ISBN:
953-212-101-3
 
broj stranica:
128
 
format:
235 × 285 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Tim Dedopulos

Čarobnjaci

Kratka povijest čarobnjaštva


Ova, u mno­go­če­mu je­din­st­ve­na knji­ga bavi se ča­rob­nja­ci­ma, tj. raz­nim fan­ta­stič­nim, ali i po­vi­je­snim oso­ba­ma ko­ji­ma su se pri­pi­si­va­le nad­na­rav­ne moći. To je pre­gled svih ča­rob­nja­ka za koje smo ikad čuli, a na­pi­sa­na je kao vrlo uv­jer­lji­va zbir­ka o nji­ho­vim ži­vo­ti­ma i ča­rob­njač­kim dje­li­ma. Knji­ga je po­pra­će­na iz­nim­no bo­ga­tim sli­kov­nim ma­te­ri­ja­lom. Na­mi­je­nje­na je djeci škol­ske dobi, ali i svima onima koje fan­ta­stič­ni svi­jet pri­vla­či i odu­šev­lja­va.

Pre­ve­la: Sanja Lo­vren­čić


cijena (PDV uračunat):
16.72 €

KUPI