DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Krijesnica

Čarobnjaci

Čarobnjak iz Oza

Dječak div

Ilustrirana mama

Mala vještica

Mali duh

Mali vodenjak

Mi, djeca Graje Male

Pirgo

Poznajete li Pipi Dugu Čarapu?

Priče iz davnine

Sunčev sjaj

Tri lisice i šumski car

Zatočenici alge

ISBN:
953-212-103-X
 
broj stranica:
166
 
format:
140 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Anđelka Martić

Dječak div

i druge bajke


Ova zbir­ka baj­ko­vi­tih priča naći će i među da­na­šnjom dje­com svoje či­ta­te­lje, jer je dje­čja mašta uvi­jek ot­vo­re­na za do­mi­šlja­to, li­je­po i pra­ved­no. Sa­dr­ži slje­de­će dje­čje priče: Ču­de­sni cv­je­tić-ra­stić, Na­đen­ko i pa­tulj­ci, Mla­do­že­nje i med­vje­di­ca i Dje­čak div. Iz­ni­jan­si­ra­nost li­ko­va i iz­nim­ni opisi pri­ro­de os­ta­ju te­melj­nom kva­li­te­tom au­to­ri­či­na stila.
Ilu­s­tri­rao: Kre­ši­mir Zi­mo­nić


cijena (PDV uračunat):
5.57 €

KUPI