DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Krijesnica

Čarobnjaci

Čarobnjak iz Oza

Dječak div

Ilustrirana mama

Mala vještica

Mali duh

Mali vodenjak

Mi, djeca Graje Male

Pirgo

Poznajete li Pipi Dugu Čarapu?

Priče iz davnine

Sunčev sjaj

Tri lisice i šumski car

Zatočenici alge


 
ISBN:
953-212-145-5
 
broj stranica:
154
 
format:
140 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Anđelka Martić

Pirgo


Naj­po­zna­ti­je djelo An­đel­ke Mar­tić ob­jav­lje­no davne 1953. uvr­šte­no je i u an­to­lo­gij­ski niz “Pet sto­lje­ća hr­vat­ske knji­žev­no­sti”. Riječ je o priči o pri­ja­telj­stvu dje­ča­ka i la­ne­ta u da­ni­ma an­ti­fa­ši­sti­čke borbe. Svi­je­tu rata i stra­da­nja, au­to­ri­ca su­prot­stav­lja oda­nost, lju­bav i nje­žnost. Knji­ga je pre­ve­de­na na broj­ne je­zi­ke. Dva­de­set peto hr­vat­sko iz­da­nje pri­prem­lje­no je u po­vo­du 50. ob­ljet­ni­ce iz­la­ska prvog iz­da­nja te au­to­ri­či­na 80. ro­đen­da­na.
Knji­gu je ilu­s­tri­rao Ratko Ja­njić.


cijena (PDV uračunat):
5.57 €

KUPI