pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete u svijetu igre

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Istina o djetinjstvu

Koje je boje sloboda

Ljepota iz perspektive djeteta

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece

Prolaz u zamišljeni svijet

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Psihologija čitanja: Od motivacije do razumijevanja

Put do dječjeg srca

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Zapjevajmo radosno

Započnimo

ISBN:
978-953-212-485-9
 
broj stranica:
112
 
format:
297 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2021.
 
CIP zapis NSK:
1104377

 

Antonija Balić Šimrak – Mirjana Bakotić

Istina o djetinjstvu


Za djecu je is­ti­na ne­vi­nost i do­bro­ta. U ovom smo pro­jek­tu po­ku­ša­li do­pri­je­ti do nji­ho­ve is­ti­ne, do onoga što nam na­ji­s­kre­ni­je mogu reći i zato smo na­gla­sak sta­vi­li na crtež, jer je on sam po sebi na­ji­s­kre­ni­ja li­kov­na forma iz­ra­ža­va­nja. Crtež se u dje­čjem li­kov­nu stva­ra­la­št­vu često rabi kao sred­stvo ko­mu­ni­ka­ci­je u si­tua­ci­ja­ma kada že­li­mo sa­zna­ti nešto o dje­te­tu, a vi­di­mo da ono to ne može iz­re­ći, no u sim­bo­li­ma, zna­ko­vi­ma i pri­zo­ri­ma koje nam di­je­te cr­te­žom po­da­sti­re jasno mo­že­mo „čuti i pro­či­ta­ti” kako ono do­živ­lja­va svi­jet, što ga pri­ti­šće, a što ve­se­li.

prof. dr. art. An­to­ni­ja Balić Ši­mrak


cijena (PDV uračunat):
32.05 €

KUPI