povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma


 
ISBN:
953-212-234-6
 
broj stranica:
160
 
format:
215 × 280 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2006.
 

 

Mirela Slukan Altić

Povijesna geografija Kosova


Riječ je o iz­vor­nom znan­st­ve­nom radu koji ana­li­zi­ra au­ten­tič­ne kar­to­graf­ske iz­vo­re, po­čev­ši od drev­nih vre­me­na do danas. Pa­ra­dok­sal­no je da je Ko­so­vo danas jedno od ža­ri­šta ne samo re­gio­nal­ne krize, nego i pro­blem eu­rop­ske si­gur­no­sti, a da o njemu ne­ma­mo oz­bilj­nih mo­no­gra­fi­ja i stu­di­ja. Sa­dr­ži 31 ori­gi­nal­nu kartu i 10 koje je iz­ra­di­la au­to­ri­ca.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI