povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma

ISBN:
953-212-021-1
 
broj stranica:
516
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Marc Bloch

Feudalno društvo


“Feu­dal­no dru­štvo” iz­la­že struk­tu­ru eu­rop­skog dru­št­va na te­ri­to­ri­ju sred­nje i za­pad­ne Eu­ro­pe, na kojem se i po­ja­vio kla­sič­ni oblik feu­da­li­zma. Slu­že­ći se kom­pa­ra­tiv­nom fi­lo­lo­gi­jom, ono­ma­sti­kom, to­po­ni­mi­jom, ana­li­zom prav­nih poj­mo­va i dru­št­ve­nih in­sti­tu­ci­ja, autor daje sin­te­zu epohe koja čini pre­dtekst mo­der­nog dru­št­va.


cijena (PDV uračunat):
44.59 €

KUPI