povijest – svjetska

 

 

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma


 
ISBN:
978-953-212-212-1
 
broj stranica:
184
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 2007.
 
CIP zapis NSK:
623141

 

Peter Stein

Rimsko pravo i Europa

Povijest jedne pravne kulture


U nas tra­di­ci­ja rim­skog prava nije ne­po­zna­ta, ali se manje znade o na­stan­ku mo­der­ne eu­rop­ske prav­ne kul­tu­re i ulozi i ut­je­ca­ji­ma rim­skog prava. Knji­ga ob­ra­đu­je teme o od­no­su rim­skog prava i an­ti­ke, sred­njo­vje­kov­nog prava, pri­rod­nog prava, sve do 20. sto­lje­ća. Za ovo iz­da­nje pri­prem­ljen je po­go­vor koji go­vo­ri o re­cep­ci­ji rim­skog prava u hr­vat­skoj prav­noj tra­di­ci­ji.


cijena (PDV uračunat):
25.08 €

KUPI