arhitektura i graditeljstvo

 

 

 

arhitektura i graditeljstvo

Atlas arhitekture I.

Atlas arhitekture II.

Bastioni kontinentalne Hrvatske

Čelične konstrukcije u arhitekturi

Deset knjiga o arhitekturi

Dinamika konstrukcija

Drvene konstrukcije u arhitekturi

Elementi arhitektonskog projektiranja

English for Architecture and Urban Planning

Gradnja mostova

Klasični jezik arhitekture

Kubični sadržaj trupaca

Nosive konstrukcije I.

Nosive konstrukcije II.

Okov građevne stolarije

Osnovne škole

Osnovni geodetski radovi

Perspektiva

Povijest moderne arhitekture I.

Povijest moderne arhitekture II.

Stabilnost konstrukcija

Teorija i povijest dizajna

Teorija namjene površina u urbanizmu

Urbanizam 1.

Urbanizam 2.

Uvod u projektiranje stambenih zgrada

Višestambene zgrade

Zdravstvene zgrade

ISBN:
953-212-187-0
 
broj stranica:
96
 
format:
297 × 210 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Hildegard Auf-Franić

Osnovne škole

Programiranje, planiranje i projektiranje


Ovaj ne­zao­bi­la­zan udž­be­nik za stu­den­te ar­hi­tek­tu­re de­talj­no ob­ra­đu­je na­če­la pro­jek­ti­ra­nja zg­ra­da za os­nov­ne škole, ob­li­ko­va­nje i ure­đe­nje rad-nih pro­sto­ra te sve hi­gi­jen­sko-teh­ni­čke uv­je­te iz­grad­nje.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA