fizika, kemija i tehnologija

 

 

 

fizika, kemija i tehnologija

Biokemijsko inženjerstvo

Ekologija zajednica i ekosustava

Elektricitet i magnetizam

Fizikalna kemija 2

Ihtiofauna Jadranskog mora

Kibernetika u kemiji i kemijskoj tehnologiji

Kvantna fizika

Mehanika fluida

Mehanika I.

Morfološka i mikroskopska analiza začina

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I.

Priručnik iz fizike

Procesi konzerviranja hrane

Procesi pripreme hrane

Tehnologija automaterijala

Tehnologija i ekonomika umjetnog sušenja građevnih glinenih proizvoda

ISBN:
953-212-296-6
 
broj stranica:
144
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2006.
 

 

Vesna Lelas

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I.

Fizička svojstva hrane


Udž­be­nik je te­melj­ni uvod u znat­no šire i slo­že­ni­je po­dru­čje pre­hram­be­nog in­že­njer­stva, koje se stu­den­ti­ma pre­da­je na ne­ko­li­ko ko­le­gi­ja. Uz uvod sa­dr­ži sedam po­glav­lja: Rea­lo­ška svoj­stva hrane, Ter­mi­fi­zi­čka svoj­stva, Voda u na­mir­ni­ca­ma, Po­ja­ve na gra­ni­ci faza, Die­lek­trič­na svoj­stva hrane, Di­fu­zi­ja i pri­je­nos mase i Ma­te­ri­jal­na i ener­get­ska bi­lan­ca.


cijena (PDV uračunat):
16.72 € (~ 126.00 kn)

KUPI