fizika, kemija i tehnologija

 

 

 

fizika, kemija i tehnologija

Biokemijsko inženjerstvo

Ekologija zajednica i ekosustava

Elektricitet i magnetizam

Fizikalna kemija 2

Ihtiofauna Jadranskog mora

Kibernetika u kemiji i kemijskoj tehnologiji

Kvantna fizika

Mehanika fluida

Mehanika I.

Morfološka i mikroskopska analiza začina

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I.

Priručnik iz fizike

Procesi konzerviranja hrane

Procesi pripreme hrane

Tehnologija automaterijala

Tehnologija i ekonomika umjetnog sušenja građevnih glinenih proizvoda

ISBN:
978-953-212-477-4
 
broj stranica:
504
 
format:
160 × 235 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2022.
 

 

Kristijan Iličić

Mehanika fluida


Ma­te­ma­ti­čke i fi­zi­kal­ne teo­rij­ske os­no­ve, ki­ne­ma­ti­ka flui­da, di­na­mi­ka flui­da, sta­ti­ka flui­da, in­te­gral­ni pri­stup pro­ble­mi­ma di­na­mi­ke flui­da, hi­dro­di­na­mi­ka slo­že­nih cje­vo­vod­nih su­sta­va i di­men­zij­ska ana­li­za i hi­dro­di­na­mi­čka slič­nost


cijena (PDV uračunat):
40.41 € (~ 304.50 kn)

KUPI