fizika, kemija i tehnologija

 

 

 

fizika, kemija i tehnologija

Biokemijsko inženjerstvo

Ekologija zajednica i ekosustava

Elektricitet i magnetizam

Fizikalna kemija 2

Ihtiofauna Jadranskog mora

Kibernetika u kemiji i kemijskoj tehnologiji

Kvantna fizika

Mehanika fluida

Mehanika I.

Morfološka i mikroskopska analiza začina

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I.

Priručnik iz fizike

Procesi konzerviranja hrane

Procesi pripreme hrane

Tehnologija automaterijala

Tehnologija i ekonomika umjetnog sušenja građevnih glinenih proizvoda

ISBN:
86-7059-055-7
 
broj stranica:
282
 
format:
200 × 280 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1989.
 

 

E. M. Purcell

Elektricitet i magnetizam


Drugi sve­zak ber­ke­ley­skog udž­be­ni­ka fi­zi­ke po­sve­ćen je mag­ne­ti­zmu i elek­tri­ci­te­tu. U sa­dr­žaj­nom smi­slu pri­mi­je­njen je uo­bi­ča­jen re­do­sli­jed iz­la­ga­nja: elek­tro­sta­ti­ka, stal­ne stru­je, mag­net­no polje, elek­tro­mag­net­na in­duk­ci­ja te elek­trič­na i mag­net­na polja u tva­ri­ma. Me­đu­tim, pro­mi­je­njen je pri­stup: na­gla­ša­va se pro­ma­tra­nje iz raz­li­či­tih opa­žač­kih su­sta­va, va­žnost in­va­ri­jan­t­no­sti i zak­lju­či­va­nje pri­mje­nom si­me­tri­je.


cijena (PDV uračunat):
24.39 € (~ 183.75 kn)

KUPI