Dr. sc. Vesna Lelas redovita je profesorica u trajnom zvanju Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pročelnica je Laboratorija za procesnoprehrambeno inženjerstvo i zamjenica predstojnika Zavoda za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo. Na dodiplomskim studijima nositeljica je kolegija Prehrambeno tehnološko inženjerstvo I, Fizikalna svojstva složenih sustava-hrane, Procesi konzerviranja prehrambenih proizvoda i Procesi pripreme hrane, a na poslijediplomskim i doktorskim studijima nositeljica je kolegija Prehrambeno-procesno inženjerstvo, Procesi pripreme hrane i Procesi pripreme hrane u turizmu.

Rođena je u Zagrebu. Diplomirala je 1972. na Biotehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 1973. zaposlila se na istom fakultetu kao asistentica u Laboratoriju za tehnologiju prerađevina voća i povrća. Magistrirala je iz područja kemije 1980., a 1985. stekla je naziv doktora biotehničkih znanosti iz područja biotehnologije.

Godine 1986. izabrana je za docenticu, 1991. za izvanrednu profesoricu, a 1997. za redovitu profesoricu PBF-a. Od 1995. do 1999. bila je prodekanica za nastavu, a od 1999. do 2001. prodekanica za znanost.

Objavila je više od 50 znanstvenih te više stručnih radova, sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Bila je suradnica na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata te voditeljica četiri hrvatska znanstvena projekta. Radila je na brojnim znanstvenim studijama i projektima za prehrambenu industriju.

Godine 1998. odlikovana je Redom zvijezde Danice s likom Ruđera Boškovića.

Dobitnica je Državne nagrade za znanost za 2003. godinu. Izabrana je 2000. za izvanrednog člana Hrvatske akademije tehničkih znanosti. Član je Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU-a, Institute of Food Technologists (SAD), Društva sveučilišnih nastavnika te Kluba prehrambenih tehnologa i biotehnologa.