strojarstvo

 

 

 

strojarstvo

Elementi strojeva

Elementi strojeva I.

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava

Mehanika II.

Mehanika III.

Metoda konačnih elemenata

Metoda konačnih elemenata

Nauka o čvrstoći I.

Nauka o čvrstoći II.

Nauka o toplini III.

Projektiranje tehnoloških procesa

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Uvod u mehaniku I.

Uvod u mehaniku II.

Uvod u statiku

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma


 
ISBN:
978-953-212-384-5
 
broj stranica:
352
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2010.
 

 

Ivo Alfirević Juraj SauchaZdenko TonkovićJanoš Kodvanj

Uvod u mehaniku I.

Statika krutih tijela


Sveu­či­li­šni udž­be­nik Uvod u me­ha­ni­ku sa­dr­ži gra­di­vo sta­ti­ke kru­tih ti­je­la i zbog svoje je op­se­žno­sti ti­skan u dva sve­ska. Prvi sve­zak Sta­ti­ka kru­tih ti­je­la ima dva di­je­la: Uvod u me­ha­ni­ku (1. i 2. po­glav­lje) i Teo­rij­ska ili ra­cio­nal­na sta­ti­ka (3., 4. i 5. po­glav­lje).


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA