Zdenko Tonković, izvanredni je profesor na Katedri za mehaniku i čvrstoću, Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je u Sisku 1966. Diplomirao je 1991., magistrirao 1994. i doktorirao 1998. na Zavodu za tehničku mehaniku Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Za docenta je izabran 2000., a za izvanrednog profesora 2005. Nastavu iz Mehanike I na svojem Zavodu drži od 2000. U nastavu diplomskog i poslijediplomskog studija uveo je četiri predmeta iz područja numeričke mehanike. Od 1991., kada se zaposlio na Fakultetu, njegova znanstvena djelatnost vezana je uz razvoj numeričkih algoritama u metodi konačnih elemenata. Voditelj je projekata "Modeliranje oštećenja i sigurnost konstrukcija" te "Razvoj metode za povećanje pouzdanosti vjetroagregata". Za vrijeme izrade doktorata boravio je 4 mjeseca u Institutu za statiku i dinamiku Sveučilišta Ruhr u Bochumu. Objavio je 60 znanstvenih radova te je dobitnik državne nagrade za znanost za 2008. Njegova stručna djelatnost uglavnom se odnosi na rješavanje problema čvrstoće, stabilnosti i cjelovitosti mehaničkih konstrukcija. Samostalno i kao koautor izradio je 18 stručnih projekata. Od 2002. voditelj je Laboratorija za numeričku mehaniku, a od 2004. do 2008. bio je zamjenik predstojnika Zavoda za tehničku mehaniku.