teorija i povijest kulture

 

 

 

teorija i povijest kulture

Anatomija kritike

Divlja misao

Idea

Ideologija

Kultura

Mitološki atlas Grčke

Pismo – knjiga – slika

Pobuna masa

Riječi i stvari

ISBN:
953-212-012-2
 
broj stranica:
410
 
format:
135 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2000.
 

 

Northrop Frye

Anatomija kritike

Četiri eseja


Djelo ka­nad­skog kri­ti­ča­ra i pro­fe­so­ra knji­žev­no­sti čine 4 eseja (Po­vi­je­sna kri­ti­ka: teo­ri­ja mo­du­sa, Eti­čka kri­ti­ka: teo­ri­ja sim­bo­la, Ar­he­tip­ska kri­ti­ka: teo­ri­ja mi­to­va, Re­to­ri­čka kri­ti­ka: teo­ri­ja ro­do­va) koja mnogi teo­re­ti­ča­ri knji­žev­no­sti sma­tra­ju fun­da­men­tal­nim dje­lom su­vre­me­ne knji­žev­ne teo­ri­je i mo­der­ne zna­no­sti o knji­žev­no­sti uopće.

Pri­je­vod: Giga Gra­čan
Po­go­vor: prof. dr. sc. Bran­ko Gor­jup


cijena (PDV uračunat):
44.59 €

KUPI