IZDANJA GMTK-a

 

 

 

B. Profaca: Večera s kapetanom
D. Škaro: Velikani hrvatskog sporta
 
D. Bruna: Veliko i malo
L. Antić: Velikosrpski nacionalni programi
D. Zalar, M. Ćeran: Vile hrvatskih pisaca
N. Hulina: Više biljke – stablašice
Z. Janeković Romer: Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike
G. Knežević: Višestambene zgrade
H. Požar: Visokonaponska rasklopna postrojenja
E. Lucie-Smith: Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća
R. Dobronić-Mazzoni: Vječna harfa
E. Schneeweis: Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata
K. Malarić: Vještina – šah
H. Meluzin: Vježbe i zadaci iz osnova elektrotehnike I.
H. Meluzin: Vježbe i zadaci iz osnova elektrotehnike II.
I. Perić: Vladko Maček
Ž. Hercigonja, M. Hajdinjak: Vodenjak i stara kruška
M. Ogorec: Vojno-diplomatska praksa
N. Kisić Kolanović: Vojskovođa i politika
. grupa autora: Vrbnička žlahtina