umjetnost

 

 

 

umjetnost

Dizajn

Kič

Moda

Nepoznati Lacković

Povijest odijevanja na zapadu

Povijest umjetnosti

Svijet tekstila

Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća


 
Više od 1000
ilustracija u boji!
 
ISBN:
978-953-212-321-0
 
broj stranica:
224
 
format:
200 × 280 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2007.
 
CIP zapis NSK:
631014

 

John Peacock

Povijest odijevanja na zapadu

Od antičkog doba do kasnoga dvadesetog stoljeća


De­ta­ljan pre­gled na­stan­ka i raz­vo­ja od­jev­nih pre­dme­ta od Egip­ta i Me­zo­po­ta­mi­je do naših vre­me­na odu­še­vit će či­ta­te­lje i upo­zna­ti ih s drev­nim, ali i mo­der­nim kul­tu­ra­ma i ci­vi­li­za­ci­ja­ma te im pri­bli­ži­ti način ži­vo­ta i obi­ča­je ta­da­šnjih ljudi.

Autor je bivši ko­sti­mo­graf na BBC-ju u Lon­do­nu.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI