IZDANJA GMTK-a

 

 

 

J. Le Goff: Civilizacija srednjovjekovnog Zapada
C. Shealy: Cjeloviti obiteljski vodič alternativne medicine
B. Pirjevec: Ekonomska obilježja turizma
I. Mažuran: Hrvati i Osmansko carstvo
A. Gulin: Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika
F. Petrić: Izabrani politički spisi
A. Trumbić: Izabrani politički spisi
H. Maier, H. Rausch, H. Denzer: Klasici političkoga mišljenja I. i II.
J. Summerson: Klasični jezik arhitekture
N. Kisić Kolanović: Mladen Lorković – ministar urotnik
I. Polikarp Severitan: Monoregija
D. Prebežac: Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija
N. Čavlek: Turoperatori i svjetski turizam