IZDANJA GMTK-a

 

 

 

D. Rihtman-Auguštin: Christmas in Croatia
J. Plevnik: Cijena novog poretka
D. Bruna: Cirkus
J. Le Goff: Civilizacija srednjovjekovnog Zapada
C. Shealy: Cjeloviti obiteljski vodič alternativne medicine
S. Courtois: Crna knjiga komunizma
D. Šah: Crni zid
. grupa autora: Croatian Cuisine
. grupa autora: Cucina Croata
J. La Fontaine, A. Kadoić: Cvrčak i mrav