DJEČJI PROGRAM

 

metodička pomagala

Kutija puna osjećaja

Majka Bajama i Bura Zmijokrila

Miffy – mjuzikl

Miffyna bojanka

Miffyne rođendanske igre

Moja velika škola slikanja

Slikovnica i dijete

Slikovnica i dijete 2

Velika knjiga vrtlarstva


 
ISBN:
953-212-159-5
 
broj stranica:
42
 
format:
238 × 335 mm
 

 

Christina Thrän

Moja velika škola slikanja


Ve­li­ki ilu­s­tri­ra­ni pri­ruč­nik­za sve koji žele ov­la­da­ti sli­ka­njem i sli­kar­skim teh­ni­ka­ma. Knji­ga obi­lu­je broj­nim pri­mje­ri­ma za ko­ri­šte­nje bo­ja­ma, ma­te­ri­ja­li­ma i sti­lo­vi­ma u sli­kar­stvu.


cijena (PDV uračunat):
16.72 € (~ 126.00 kn)

KUPI