filozofija

 

 

 

filozofija

Atlas filozofije

Etika

Filozofija historije I.

Filozofija historije II.

Filozofija historije III.

Klasici teologije I.

Klasici teologije II.

Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija

Povijest političke filozofije


 
ISBN:
953-212-023-8
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2001.
 

 

Peter Kunzmann Franz-Peter BurkhardFranz Wiedman

Atlas filozofije


Ovaj Atlas fi­lo­zo­fi­je ug­led­no­ga nje­mač­kog iz­da­va­ča na sažet i pre­gle­dan način pri­ka­zu­je po­vi­jest fi­lo­zof­skog mi­šlje­nja, nje­go­ve naj­zna­me­ni­ti­je pre­ds­tav­ni­ke i nji­ho­ve ideje. Zah­va­lju­ju­ći do­mi­šlja­tim gra­fič­kim pri­ka­zi­ma fi­lo­zof­skih su­sta­va, poj­mo­va i pro­ble­ma, Atlas na za­nim­ljiv i su­vre­men način uvodi u svi­jet fi­lo­zo­fi­je i fi­lo­zo­fij­skog mi­šlje­nja.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA