IZDANJA GMTK-a

 

 

 

D. Kuštrak: Farmakognozija – fitofarmacija
H. Rang, M. Dale, J. Ritter: Farmakologija
M. Bloch: Feudalno društvo
J. Baronian, M. Kinder: Figaro, mačak koji je hrkao
P. Vranicki: Filozofija historije I.
P. Vranicki: Filozofija historije II.
P. Vranicki: Filozofija historije III.
M. Vukičević: Financije poduzeća
M. Vukičević, M. Gregurek, S. Odobašić: Financijski menadžment u MS Excelu
I. Karnjuš: Financiranje obrane
I. Mekjavić: Fizikalna kemija 2
V. Goss: Four Centuries of European Art: 800–1200