IZDANJA GMTK-a

 

 

 

B. Kuzmanović, Z. Baus: Osnove elektrotehnike 1
P. Šimunović: Čakavska čitanka
L. Biondić: Uvod u projektiranje stambenih zgrada
A. Mango: Atatürk
N. Zgrabljić Rotar: Digitalno doba
I. Dekanić: Geopolitika energije
N. Hulina: Više biljke – stablašice
Z. Šimić-Kanaet: Tilurium II.
V. Šimović, F. Maletić, W. Afrić: Osnove informatike