glazba

 

 

 

glazba

Atlas glazbe I.

Atlas glazbe II.

Harfa, ljudi, događaji

Hrvatski operni libreto

Povijest opere

Tambura u Hrvata

The Eternal Harp

Vječna harfa


 
ISBN:
953-212-091-2
 
broj stranica:
320
 
format:
140 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2006.
 

 

Ulrich Michels Gunther Vogel

Atlas glazbe II.

Povijest glazbe od baroka do danas


Nakon us­pje­ha hr­vat­skog iz­da­nja 1. sve­ska At­la­sa gla­zbe, pre­ds­tav­lja­mo i drugi sve­zak u kojem Mic­hels i Vogel ri­je­čju i sli­kom iz­la­žu po­vi­jest gla­zbe od ba­ro­ka do ka­snog 20. sto­lje­ća.


cijena (PDV uračunat):
33.45 €

KUPI