glazba

 

 

 

glazba

Atlas glazbe I.

Atlas glazbe II.

Harfa, ljudi, događaji

Hrvatski operni libreto

Povijest opere

Tambura u Hrvata

The Eternal Harp

Vječna harfa

ISBN:
953-6168-18-9
 
broj stranica:
220
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1995.
 

 

Siniša Leopold

Tambura u Hrvata


Knji­ga pre­ds­tav­lja hr­vat­sko na­cio­nal­no gla­zba­lo – tam­bu­ru – na stru­čan i pri­stu­pa­čan način, u svim nje­zi­nim po­jav­no­sti­ma. Prof. S. Leo­pold po­ka­zu­je po­vi­je­sni raz­voj tam­bu­re i tam­bu­ra­ške gla­zbe; ana­li­zi­ra tam­bu­ru kao na­rod­no i or­ke­s­tral­no gla­zba­lo; piše o tam­bu­ri u hr­vat­skom škol­stvu i hr­vat­skom ise­lje­ni­št­vu; go­vo­ri o tam­bu­ri u po­pu­lar­noj tam­bu­ra­škoj gla­zbi te o svemu os­ta­lo­me ve­za­nom za hr­vat­sku tam­bu­ru i tam­bu­ra­šku gla­zbu. U knji­zi je ob­jav­lje­no više od sto­ti­nu not­nih za­pi­sa i tek­sto­va pje­sa­ma.


cijena (PDV uračunat):
22.30 €

KUPI