IZDANJA GMTK-a

 

 

 

J. Sorić: Metoda konačnih elemenata
A. Balić Šimrak, M. Bakotić: Istina o djetinjstvu
A. Balić Šimrak, M. Bakotić: Koje je boje sloboda
A. Balić Šimrak, M. Bakotić: Ljepota iz perspektive djeteta
B. Mendeš, L. Marić, L. Goran: Dijete u svijetu igre