elektrotehnika, radiotehnika i elektronika

 

 

 

elektrotehnika, radiotehnika i elektronika

Digitalni integrirani sklopovi

Električne instalacije i niskonaponske mreže

Električni strojevi

Elektromonterski priručnik

Elektrotehnika na lak način

Kućni magnetoskopi na lak način – videorekorderi

Magnetofonska tehnika na lak način

Nova televizijska tehnika

Opća elektronička mjerenja

Osnove elektrotehnike 1

Osnove elektrotehnike 2

Osnove elektrotehnike I.

Osnove elektrotehnike II.

Satelitski, radio i TV prijem

Spojevi s integriranim sklopovima I.

Spojevi s integriranim sklopovima II.

Spojevi s tranzistorima I.

Spojevi s tranzistorima II.

Tehnika namatanja elektromotora

Tranzistorska tehnika

Tranzistorske tablice

Visokonaponska rasklopna postrojenja

Vježbe i zadaci iz osnova elektrotehnike I.

Vježbe i zadaci iz osnova elektrotehnike II.

Westermannov elektrotehnički priručnik

ISBN:
953-212-054-4
 
broj stranica:
360
 
format:
140 × 200 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

France Mlakar

Opća elektronička mjerenja


Na pri­stu­pa­čan način pri­ka­za­na su elek­trič­na mje­re­nja bez slo­že­nih ma­te­ma­tič­kih iz­vo­da. Ob­ra­đu­ju se je­di­ni­ce i eta­lo­ni elek­trič­nih mje­re­nja, elek­trič­ni mjer­ni in­s­tru­men­ti, elek­trič­na bro­ji­la, mjer­ni tran­sfor­ma­to­ri, elek­tro­ni­čki mjer­ni in­s­tru­men­ti te fazna mje­re­nja i upute za ista. Knji­ga je za­mi­šlje­na kao po­moć­ni pri­ruč­nik u sred­njim teh­nič­kim ško­la­ma; na­mi­je­nje­na je teh­ni­ča­ri­ma i stu­den­ti­ma.


cijena (PDV uračunat):
25.08 €

KUPI