elektrotehnika, radiotehnika i elektronika

 

 

 

elektrotehnika, radiotehnika i elektronika

Digitalni integrirani sklopovi

Električne instalacije i niskonaponske mreže

Električni strojevi

Elektromonterski priručnik

Elektrotehnika na lak način

Kućni magnetoskopi na lak način – videorekorderi

Magnetofonska tehnika na lak način

Nova televizijska tehnika

Opća elektronička mjerenja

Osnove elektrotehnike 1

Osnove elektrotehnike 2

Osnove elektrotehnike I.

Osnove elektrotehnike II.

Satelitski, radio i TV prijem

Spojevi s integriranim sklopovima I.

Spojevi s integriranim sklopovima II.

Spojevi s tranzistorima I.

Spojevi s tranzistorima II.

Tehnika namatanja elektromotora

Tranzistorska tehnika

Tranzistorske tablice

Visokonaponska rasklopna postrojenja

Vježbe i zadaci iz osnova elektrotehnike I.

Vježbe i zadaci iz osnova elektrotehnike II.

Westermannov elektrotehnički priručnik

ISBN:
86-7059-052-2
 
broj stranica:
952
 
format:
115 × 160 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1987.
 

 

Drago Keler – Miljenko Maričević – Vjekoslav Srb

Elektromonterski priručnik


Pri­ruč­nik sa­dr­ži po­dat­ke neop­hod­ne elek­tro­mon­te­ri­ma, pro­jek­tan­ti­ma, teh­ni­ča­ri­ma i in­že­nje­ri­ma te svima koji se sva­kod­nev­no su­sre­ću s prak­tič­nim pro­ble­mi­ma u vezi s mon­ta­žom, iz­ved­bom i odr­ža­va­njem elek­trič­nih vo­do­va, in­sta­la­ci­ja i po­s­tro­je­nja.

Knji­ga sa­dr­ži: jed­nadž­be, lo­ga­rit­me, je­di­ni­ce, di­ja­gra­me, po­dat­ke o ma­te­ri­ja­li­ma, gra­fi­čke sim­bo­le, stan­dar­de, pro­pi­se...


cijena (PDV uračunat):
20.90 €

KUPI